مجله خبری امروز

تغییر نام در شناسنامه :

نحوه تغییر سن در شناسنامه - کاهش سن و افزایش سن در شناسنامه- نوین وکیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به عنوان اولین وظایف پدر و مادر می توان از وظیفه انتخاب نام مناسب نام برد.

نام و در واقع همان اسم کوچک ، در کشور و در دین ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هم در قرآن به آن اشاره شده است و هم در کشور بسیار حائز اهمیت میباشد.

 

به هر دلیلی که فرد پس از رشد و رسیدن به سن قانونی از نام خود راضی نباشد و یا نام مناسبی برای آن ها انتخاب نشده است و مشتاق به تغییر نام خود هستند، به شرط قانع نمودن قاضی می تواند آن را تغییر دهد.

 

البته باید توجه داشت که در سیستم حقوقی فعلی به دلیل غلبه تعصبات مذهبی امکان تغییر نام های مذهبی خاص و مقدس وجود ندارد.هرکس می تواند برای یکبار درخواست تغییر نام بدهد. برای تغییر اسم و نام کوچک یا باید مطابق ماده 20 قانون ثبت احوال به آن اداره مراجعه نمود و یا در صورت عدم حصول نتیجه از آن روش یا عدم پذیرش درخواست از سوی آن اداره می توان با طرح دعوای حقوقی در دادگاه اجبار اداره ثبت احوال به تغییر مورد نظر را درخواست کرد.

 

 

ماده 20 قانون ثبت احوال کشور در خصوص تغییر اسم:

پروانه خدمات ثبت احوال - خدمات ثبت احوال برای دفاتر پیشخوان دولت - ثبت شرکت


انتخاب نام با اعلام کننده است، برای نام گذاری یک نام ساده یا مرکب ( حسین ، محمد مهدی و مانند آن ) که عرفا" یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد.

تبصره 1 : انتخاب نامهائی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد و همچنین عناوین و القاب و نام های زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است.

تبصره 2 : تشخیص نام های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می باشد و این شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان اعلام می کند.

تبصره 3 :‌ انتخاب نام در مورد اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون  اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است.

تبصره 5 :‌ ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلائل شرعی ثابت گردد الزامی است، مگر کسانی که خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعا"  احراز شود.

 

 

نمونه رای دادگاه تغییر نام کوچک

 

نام های قابل تغییر


به موجب ماده 20 قانون ثبت احوال و تبصره های آن انتخاب نام های زیر ممنوع و دارندگان آنها می توانند با رعایت مقررات مربوطه نسبت به تغییر آن اقدام نمایند:

 

1. نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد مانند: عبدالات،عبدالعزی (لات و عزی نام دو بت درمکه معظمه دوران قبل از اسلام است)


2. القاب اعم از ساده و مرکب مانند : ملک الدوله ، خان ، یا شوکت الملک ، حاجیه سلطان و سلطانعلی و .....                          
3. اسامی زننده و مستهجن : زننده و مستهجن آندسته از نام هائی است که بر حسب زمان، مکان یا مورد بدلایل و جهات زیر برای دارنده آن زننده و مستهجن باشد و مراتب به تأیید شورایعالی برسد.


4. نام هایی که معرف صفات مذموم و مغایر با ارزش های والای انسانی است مانند : گرگ ، قوچی و ....                          
5. نام هایی که با عرف و فرهنگ غالب و مقدسات مذهبی مردم مغایر باشد مانند : لات ، خونریز ، چنگیز و شاهدوست


6. نام هایی که موجبات اشاعه و ترویج فرهنگ بیگانه گردد مانند : وانوشکا ، ژاکاردو  و ....                                        

5. نام هایی که موجب تحقیر اشخاص بوده و یا معنای لغوی آن در جامعه قابل پذیرش نباشد مانند : صدتومانی ، گت آقا ، کنیز،گداو... 

 

صدور شناسنامه المثنی چقدر طول می‌کشد؟

 

وهمینطور موارد زیر:

 

1. اسامی نامتناسب با جنس مانند : ماشاءاله برای اناث و یا انتخاب نام اشرف و یا اکرم برای افراد ذکور


2. حذف کلمات زائد و غیر ضروری در نام اشخاص مانند : قلی ، غلام ، گرگ ، ذولف , قوچ , آقاخانم , خان, میرزا, بیگ , بیگم, کربلائی , مشهدی و ....


3. تصحیح اشتباهات املائی در نام اشخاص که بدلیل عدم آشنائی مامور با لهجه ها و الفاظ و معانی محلی و یا ناشی از تلفظ اظهار کننده پیش آمده  مانند: زهراب به سهراب و یا منیجه به منیژه و ....                                                                              
4. هم نام بودن فرزند با پدر و یا مادر در یک خانواده


5. هم نام بودن برادران و یا خواهران در یک خانواده


6. تغییر نامها از صورت عربی رسم الخط به شکل فارسی از قبیل رحمن به رحمان ، اسمعیل به اسماعیل اسحق به اسحاق


7. تغییر نام کسانیکه با تأیید مراجع ذیصلاح بدین مبین اسلام مشرف می شوند.


8. تغییر نام کسانیکه نام آنها اسامی ایام هفته باشد.


9. تغییر نام کسانیکه تغییر جنسیت داده و دادگاه صالحه حکم به تغییر نوع جنس در اسناد سجلی و شناسنامه آنان صادر نموده است.


10. پیشوند " عبد " خاص اسامی و صفات ذات پروردگار است و در سایر موارد متقاضی می تواند تقاضای حذف آنرا بنماید.


11. تغییر نام کسانیکه دارای اسامی مستعار نیز می باشند مثل حسین(کامبیز) یا معصومه(سوسن) و ..... 

 

تعبیر خواب شناسنامه جدید ، معنی دیدن شناسنامه جدید در خواب های ما چیست -  فال و خواب

 

اشخاص واجد شرایط تغییر اسم :

1. اشخاص 18 سال به بالا


2. افراد کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند


3. پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال


4. سرپرست قانونی ( قیم ، امین ، وصی ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد

 

LIVI Diamante Rhinestone Number 18 Cake Topper For 18th Birthday Wedding  Anniversary Party Decoration Supplies | Shopee Philippines

مدارک مورد نیاز:

1 - ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصویر آن.

 

2 - تکمیل فرم درخواست تغییر نام. (فرم شماره 5)

 

3 - پرداخت هزینه  متعلقه طبق تعرفه جاری

 

نمونه دادخواست تغییر نام کوچک فرزند توسط ولی قهری - نحوه

 

نحوه مراجعه :

سازمان ثبت احوال کشور - صدور شناسنامه( تعویض و المثنی)

 

1 - برای تغییر نام کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دریافت مدارک یاد شده را در ساعات و ایام اداری دارند.
ضمنا" تنظیم و تسلیم درخواست تغییر نام در غیر از محل صدور شناسنامه بلامانع است که در این گونه موارد پس از پذیرش درخواست و ارسال آن به اداره ذیربط (محل صدور شناسنامه ) و طرح در هیات حل اختلاف (فرم شماره 6)  اقدام لازم معمول و نتیجه جهت اطلاع متقاضی به اداره ارسال کننده اعلام خواهد شد.

 

2 - نظر به اینکه درخواست تغییر نام می بایست در هیات حل اختلاف اداره ذیربط (محل صدور شناسنامه ) مطرح و نسبت به آن با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اتخاذ تصمیم گردد . فلذا موافقت با تغییر نام مورد درخواست موکول به رای صادره از سوی هیات حل اختلاف خواهد بود .

 

3 - پس از وصول رای هیات حل اختلاف بشرح ذیل اقدام خواهد شد.


الف : در صورتی که رای صادره بر له ( موافق ) خواسته درخواست کننده صادر شده باشد پس از رؤیت متقاضی و تقاضای اجراء نسبت به تعویض شناسنامه با نام جدید اقدام خواهد شد.


ب : چنانچه رای صادره بر علیه ( مخالف ) خواسته درخواست کننده صادر شده باشد متقاضی پس از رؤیت آن در صورت تمایل می تواند باستناد ماده 4 قانون ثبت احوال ظرف مهلت مقرر ( 20 روز از تاریخ ابلاغ ) نسبت به تصمیم متخذه به دادگاه محل اقامت خود مراجعه و اعتراض نماید.
 

شناسنامه | دارالترجمه رسمی هزاره

 

مواردی که تغییر نام انجام نمیشود :

باید در نظر داشت تغییر نام و اسامی و صفات باری تعالی و نام­های دینی و مذهبی در سازمان ثبت احوال ممنوع است.

به همین دلیل در صورتی که فرد دارای نام کوچک دینی و مذهبی، تاکید بر تغییر نام کوچک خود داشته باشد باز هم باید دادخواست خود را به دادگاه امور حسبی (حقوقی) تقدیم کند.

 

در این صورت دادگاه پس از رسیدگی مطابق قانون، رای صادر خواهد کرد. در یکی از نمونه های چنین آرایی، پس از آنکه خواهان بارها با اصرار از دادگاه درخواست تغییر نام کوچک مذهبی و دینی خود را کرده بود، رای صادره ضمن موافقت با چنین درخواستی، عنوان کرده بود خواهان لیاقت داشتن چنین نامی را ندارد!

 

بر این اساس باید توجه داشت مقررات جاری، اسامی و نام های معصومان نظیر: محمد، علی، حسن، حسین، فاطمه، زهرا غیر قابل تغییر اعلام کرده است. با این وجود در صورتی که افراد نام آنها با پدر، مادر، خواهر، برادر مشابه باشد می توانند نسبت به تغییر نام خود به واژه ای مناسب اقدام کنند.

 

شناسنامه جدید رایانه ای - دارالترجمه رسمی رنسانس

 

چنانچه درخواست تغییر نام افراد مورد موافقت سازمان ثبت احوال قرار نگیرد این سازمان مراتب کتباً مخالفت با درخواست را به متقاضیان ابلاغ می کند تا در صورت اصرار آنها به تغییر نام، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مراجع قضایی مراجعه کرده و درخواست تغییر نام خود را از آن مرجع با عنایت به مخالفت سازمان ثبت احوال کنند. در این صورت، سازمان ثبت احوال به عنوان خوانده، طرف شکایت افراد متقاضی قرار گرفته و دادگاه پس از رسیدگی به دفاعیات دو طرف، اقدام به صورت رای می کند.

 

باید به شما بگوییم که در چه در قانون ثبت احوال و چه در دیگر قوانین منعی برای تغییرنام های مذهبی وجود ندارد اما ثبت احوال مقرراتی را برای تغییر نام در حوزه کاری و وظایف خودش ترتیب داده است که برای ادارات ثبت احوال لازم الاجرا هستند و آن این است که نام جدیدی که فرد برای خود انتخاب میکند باید فراوانی بیشتری نسبت به نام پیشین خودش داشته و به دلیل فراوانی اسامی مذهبی عملاً تغییر نام های مذهبی را غیر ممکن میسازد.

 

امادر بسیاری از موارد نیز در پرونده ها دیده شده که از طریق پیگیری های قضائی افراد نام های مذهبی خود را تغییر داده اند و منع قانونی نیز وجود نداشته است.

تغییرنام برای افرادی که مسلمان نیستند و تابع اقلیت های دینی میباشند
در اینجا نیز هیچ مانعی وجود ندارد و همانند موارد بالا اقدام میشود لکن در قانون ثبت احوال مقرره ای وجود دارد که در آن گفته شده که انتخاب نام در مورد اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است. در اسناد سجلی اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی کشور نوع دین آنان قید می‌شود.

 

جزییات تغییر نام در شناسنامه + مدارک مورد نیاز

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۰/۰۸/۲۵
مجله امروز

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی