مجله خبری امروز

۰۴ آذر ۰۰ ، ۱۲:۰۷

تعبیر خواب عروس و عروسی

تعبیر خواب عروسی از نظر محمد ابن سیرین

مراسم عروسی و طراحی لبخند | تاثیر لبخند در شرایط مهم | اهمیت طراحی لبخند

 

 • اگر شما یک آقا و متاهل هستید و در خواب دیدید که با یک زن ازدواج کرده بودید، تعبیر این خواب برای شما رسیدن به بزرگواری و مرتبه و مقام است.
 • اگر شما یک آقا و مجرد هستید و دیدی که با زنی ازدواج کرده اید، تعبیرش یک زن و ازدواجی همراه با ثروت و پول خواهد بود.
 • اگر در خواب دیدید که ازدواج کرده اید ولی اصلاً همسر خود را نمی شناختید، چنین خوابی نشان از یک مرگ ناگهانی و فوت کردن شخص شما خواهد بود.
 • اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که با یک شخص مرده ازدواج کرده بودید و با این مرد در خانه خودتان نزدیکی داشتید، تعبیر این خواب این است که یا به لحاظ مالی گرفتار و تنگدست خواهید شد و یا اینکه به طور کلی زندگی و احوالات شما دستخوش تغییرات و دگرگونی هایی خواهد شد.
 • اگر در خواب دیدید که با زنی که مرده بود ازدواج کردید و در خواب با او نیز آمیزش و مقاربت داشتید، چنین خوابی تعبیرش این است که شما از اموال و دارایی های آن زن چیزی به دست خواهید آورد.
 • اگر به عالم خواب دید که با یک زن مرده ازدواج کردید ولی با او نزدیکی نداشتید، این خواب یعنی مقدار کم و اندکی از اموال او به شما خواهد رسید.
 • اگر در خواب دیدید که قصد زن گرفتن داشتید، تعبیر این خواب دورشدن از اصالت خویش و زیر سوال رفتن مرتبه و مقام شما خواهد بود.
 • اگر زنی که در خواب برای ازدواج و یا نزدیکی دیدید، زنِ معروف و سرشناسی بود؛ تعبیرش به خسارت و ضرر و زیان مالی برای آن زن خواهد بود.

تعبیر خواب عروسی از نظر امام صادق (ع)

عکس | زن جوانی که در تشییع جنازه همسرش لباس عروسی پوشید - همشهری آنلاین

 

 • از نظر امام صادق ازدواج و عروسی در خواب ۴ تعبیر دارد:
 • تعبیر اول، اصالت و بزرگواری خواهد بود.
 • تعبیر دوم، کثرت اموال و افزایش دارایی های شماست. در این روزها دست به معاملات سودمندی خواهید زد و یا اینکه ارث و میراثی به شما خواهد رسید.
 • تعبیر سوم، رفاه و آسایش و همچنین آرامش خاطر است.
 • تعبیر چهارم، شادابی و نشاط در روح شما خواهد بود. همچنین می تواند اشاره به اتفاقات خوشایند همراه با شادی بسیار داشته باشد.

تعبیر خواب عروسی از نظر ابراهیم کرمانی

چگونه لباس عروس انتخاب کنیم؟ + معرفی انواع فرم های بدن - ایمنا

 

 • به گفته ابراهیم کرمانی ، اگر خواب عروسی با رقص و آواز را ببینید ، تعبیر آن دردسر و بلایی است که برای شما اتفاق خواهد افتاد.
 • اگر خواب دیدید که ازدواج کرده اید اما همسرتان را ندیده اید ، یا حتی نام او را نمی دانید ، به عبارت دیگر شما اصلاً او را نمی شناختید ، تفسیر این است که ممکن است بمیرید. به عبارت دیگر ، این خواب همچنین می تواند ناشی از ترس از مرگ باشد.
 • اگر نجیب زاده باشید ، اگر خواب ببینید همسرتان ازدواج کرده و مرد را به خانه آورده است ، چنین خوابی به شما می گوید که به زودی ثروت و دارایی زیادی خواهید داشت.
 • اگر شما یک زن متاهل هستید ، خواب دیدید که ازدواج کرده اید اما عروسی را ندیده اید ، تعبیر آن افزایش ثروت ، بزرگواری و عزت و احترام به شما است.
 • اگر در خواب دیدید که با زنی بدخلق ازدواج کرده اید یا حتی با او همبستر شده اید ، تعبیر چنین رویایی این است که اگر اکنون درگیر امور سخت و دشواری باشید ، سرانجام به راحتی و به راحتی حل می شوند. اما اگر مقاربت نداشته باشید ، امور شما خیلی راحت نخواهد بود.
 • اگر خواب ببینید بیمار هستید و با زنی غریبه و ناآشنا ازدواج کرده اید ، تعبیر این خواب بدست آوردن اموال و دارایی های زیادی است.

تعبیر خواب عروسی از نظر جابر مغربی

متن کارت عروسی، جملات زیبا و کوتاه برای کارت عروسی

 

 • جابر مغربی گوید اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که عروس شده اید شما را به خانه شوهر می بردند، این خواب نشان دهنده روزهای پایانی عمر شماست و به زودی مرگ شما فرا خواهد رسید.
 • اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که با یک دختر باکره ازدواج کرده بودید و در عالم خواب با او آمیزش داشتید و دوشیزگی او را از بین بردید، این خواب به معنای این است که شما در همین سال با یک بانو و یا دخترک خردسالی ازدواج خواهید کرد و همچنین از یک فرد صاحب مقام و مرتبه سود و منفعتی به شما خواهد رسید.
 • اگر در خواب دیدید که حکم عاقد داشتید و بین دو نفر خطبه عقد میخواندید، چنین خوابی به شخصیتِ خوب شما اشاره می کند. شما فرد بسیار درستکار و مهربانی هستید که فقط کارهای خیر انجام می دهید، و نیکی کردن به دیگران را بسیار دوست دارید. همچنین در انجام کارها بسیار مصلحت اندیشید.
 • اگر در خواب دیدید که باکرگی دختری را به حرام از بین بردید، تعبیرش رسیدن به مقداری مال حرام و نادرست خواهد بود.
 • اگر دیدید که مراسم ازدواج شما بهم خورد و از هم پاشید، این خواب به معنای بیماری های روحی، بی اعتمادی و در برخی موارد نشان دهنده خیانت خواهد بود.
 • اگر شما متأهل هستید و چنین خوابی دیدید، این خواب برای شما به اختلاف با همسرتان اشاره می کند. مراقب باشید که حرمت ها از بین نرود.

 

تعبیر خواب عروسی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اولین عروسی رسمی یهودیان در امارات [+فیلم] | پایگاه خبری تحلیلی انصاف نیوز

 

 • از نظر مطیعی تهرانی، عروسی و عروس شدن در خواب به هیچ عنوان تعبیر خوبی نخواهد داشت. تمامی معبران عروسی را به عزا و سوگواری تعبیر کرده‌اند و عروس را نیز مصیبت، گرفتاری، خسارت و آشوب می‌دانند.
 • تمامی تعابیر از خواب جشن عروسی و عروس بد خواهد بود؛ مگر اینکه عروس را درخواب به طور کامل بشناسید. نام و مشخصات او را اگر می دانستید تعبیرش خیلی بد نخواهد بود.‌ تازه در این باره هم کلی شک و عدم یقین وجود دارد.
 • اگر در خواب دیدید که داماد شده بودید ولی عروس را نمی شناختید و نامش را هم‌ نمی‌دانستید، این خواب بسیار بد خواهد بود. تعبیر این خواب این است که شما در حال سپری کردن روزهای آخر عمرتان هستید و پایان زندگی شما نزدیک خواهد بود.
 • زن هم همین‌گونه‌ خواهد بود؛ اگر دید که در خواب شوهر خود را نمی شناخت، تعبیرش مرگ خودش است.

 

تعبیر خواب عروسی از نظر لوک اویتنهاو

طرح ناخن عروس | ۴۰ ایده فوق العاده برای طراحی ناخن عروس - دترلند

 

 • از نظر لوک اویتنهاو عروسی و جشن نامزدی در خواب دیدن، تعبیرش محقق شدن و دست یابی به اهداف خواهد بود.
 • اگر در خواب دیدید که شخص شما ازدواج کرده بودید، تعبیرش در وهله اول خوشبختی و سعادت است؛ اما در برخی تعابیر اختلاف و سوءتفاهم نیز معنا می شود.
 • اگر در خواب دیدید که با فرد خارجی ازدواج می کردید، نشان دهنده درگیری و نزاع با اطرافیان است.‌ احتمالا در بحث هایی با دیگران به توافق نرسید.
 • اگر شما یک دختر مجرد هستید و در خواب دیدید که شوهر داشتید، این خواب نمادی از امیدها و آرزوهای پوچ و محال است. دست از رویاپردازی و خیالاتی بودن بردارید زیرا ممکن است از این بابت ضربه بخورید.
 • اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که زن داشتید، چنین خوابی به شما می گوید که تمامی مشکلات اکنون شما در هر زمینه ای که هست، رفع خواهد شد. شما با دوره ای طلایی از زندگی رو به رو خواهید شد که همه چیز در زمینه های مالی، کاری، عاطفی و… عالی پیش خواهند رفت.

تعبیر خواب عروسی از نظر آنلی بیتون

آموزش تکنیک های عکاسی عروسی ⭐️| ۱۰۱ فوت و فن شگفت انگیز عکاسی عروسی

 

 • اگر شما یک دختر باکره هستید و خواب دیدید که با پیرمردی ازدواج کردید، این حواب نماد مشکلات و درگیری هایی در زندگی شما خواهد بود.
 • اگر در خواب دیدید که به هنگام جشن عروسیتان مردی با لباس سیاه از مقابل شما گذشت و نگاه نا خوشایندی به شما کرد، این خواب می گوید رفتار سرد و بی میل یک دوست شما را ناراحت و نا امید می کند.
 • دیدن مراسم عروسی اشخاص دیگر در خواب همراه با مهمان هایی که لباس های زیبا و تمیز به تن داشتند، این خواب نماد یک زندگی پر از لذت و رضایتمندی خواهد بود.
 • اگر در خواب دیدید که مهمان های عروسی لباس های مشکی و تیره پوشیده بودند، چنین خوابی خبر از یک مراسم عزاداری و سوگواری در آینده می دهد.
 • اگر در خواب خود را در حین عقد و امضای سند ازدواج دیدید، این خواب به شما از شنیدن خبر های ناگوار و ناراحت کننده خبر می دهد.
 • اگر در خواب دیدید که به جشن عروسی دعوت شده بودید و شرکت کردید، این خواب تعبیرش این است که امور کاری و شغلی شما به یک باره رونق خواهد گرفت و این موضوع باعث امیدواری بیشتر شما خواهد شد. به تعبیر دیگر اشاره به این دارد که شما به افراد مورد علاقه خود زیاد فکر می کنید و از این کار لذت می برید.
 • اگر در خواب دیدید که در جشن عروسی اتفاق بدی افتاد و به اصطلاح عروسی خراب شد، تعبیر این خواب از یک بیماری خبر می دهد و یا اینکه از مرگ ناگهانی یکی از اعضای خانوادتان برای مدتی رنج خواهید کشید.
 • اگر در خواب دیدید که عروس شده بودید و از این بابت اصلا احساس خوبی نداشتید، تعبیرش این است که در مسائل احساسی و زندگی خود ناامید و دل شکسته خواهید شد.
 • لباس عروس در خواب دیدن نماد دوستی های صمیمی و ارتباطات نزدیک است. به زودی دوست های خوبی پیدا خواهید کرد و همچنین در کارهای شادی بخش و دوست داشتنی شرکت خواهید کرد.
 • اگر در خواب لباس عروس کثیف و بسیار چروکی را دیدید، تعبیر این خواب قطع ارتباط با یک فرد لایق و والا به لحاظ شخصیتی است. شخصی اطراف شماست که به لحاظ موقعیت اجتماعی و شخصیتی فرد بزرگواری است، ولی ارتباط شما با این فرد به دلایلی بهم خواهد خورد.
 • اگر در خواب دیدید که عروس خود شما بودید، این خواب شما تعبیرش ارث و ارثیه خواهد بود.
 • اگر در خواب دیدید که کسانی در حال آماده کردن عروس هستند و شما از این بابت خوشحال بودید، این خواب به معنای رسیدن به آرزوها و مراد‌های قلبی تان است.
 • اگر در خواب عروسی را بوسیدید و به او تبریک گفتید، شما با دوستان خود صلح و سازش خواهید داشت.
 • اگر در خواب دیدید که در جشن عروسی شرکت کرده بودید، شما به زودی در شرایط و موقعیت خوبی قرار خواهید گرفت و از غم ها و دلسردی هایتان فاصله خواهید گرفت.
 • اگر در خواب دیدید که باید پنهانی و دور از چشم دیگران با مردی عروسی کنید، تعبیر آن خواب این است که شما در زندگیتان با اتفاقات و حوادث تلخی رو به رو می شوید ولی به خوبی از تمامی این بحران‌ها عبور خواهید کرد.
 • اگر در خواب دیدید که با مردی ثروتمند در حال ازدواج بودید، چنین خوابی به معنای این است که شما مقامی والاتر و بلند تر از اطرافیان به دست خواهید آورد.
 • اگر شما یک دختر خانم هستید و در خواب دیدید که نامزدتان با دیگری ازدواج می‌کند، این خواب تعبیرش کاملا بالعکس خواهد بود و نشان می‌دهد که نامزد شما صادقانه به وعده های خود عمل خواهد کرد و بسیار با شما روراست خواهد بود.
 • اگر شما یک دختر خانم هستید و در مراسم عروسی خود فردی را با لباس عزا و مشکی دیدید، تعبیرش درباره زندگی زناشویی و همسرداری شماست. شما همیشه دعوا و اختلاف نظر دارید و یا خواهید داشت.

تعبیر خواب عروسی در کتاب سرزمین رویاها

ربوده‌شدن عروس چند ساعت قبل از مراسم/ تصاویر

 • اگر در خواب دیدید که ازدواج کرده بودید و یا در حال ازدواج کردن بودید، تعبیر این خواب از رسیدن روزها و ایام خوش و لذت بخش است. در این روزها شما طعم زندگی کردن را خواهید چشید.
 • اگر در خواب دیدید که در مراسم ازدواج و عروسی کسی شرکت کرده بودید، تعبیرش رسیدن به سود و موفقیت های مالی و کاری است. اکنون زمان به نتیجه رسیدن معاملات است.
 • اگر در خواب دیدید که کسی از خانواده و یا اقوام ازدواج کرده بود، تعبیرش یک دشمنی و اختلاف بین افراد خانواده شما خواهد بود.
 • اگر در خواب دیدید که همسر شما در حال ازدواج بود، این خواب یک سود، بُرد و پیروزی خواهد بود.
 • اگر در خواب دیدید که خواهرتان ازدواج کرده بود، یک خطر و حادثه را نشان می‌دهد‌‌. صدقه بدهید تا رفع بلا شود.
 • اگر دیدید که برادرتان ازدواج کرده بود، این خواب نماد پول و دارایی است.
 • اگر در خواب دیدید و می‌دانستید که دختری که دارد ازدواج می‌کند باکره است، این خواب تعبیرش عذت و احترام شما در بین مردم خواهد بود.
 • اگر در خواب عروسی فرزندتان را چه دختر و چه پسر دیدید، چنین خوابی به شما از رسیدن به مال و ثروت خبر می دهد.
 • اگر در خواب دیدید که در مراسم ازدواج مجدد یک زن بیوه شرکت کرده بودید، این خواب تعبیرش یک ثروت بزرگ خواهد بود.

 

تعبیر خواب عروسی به تعبیر لیلا برات

افزایش قیمت و هزینه های عروسی در سال 1400

 • اگر خواب ببینید کسی از شما خواستگاری کرده است ، این خواب نمادی از یک ازدواج موفق ، خوشبختی و سعادت خواهد بود.
 • اگر خواب دیدید که ازدواج کرده اید ، این خواب نمادی از رفاه اقتصادی و آسایش است.

 

تعابیر دیگر بر اساس موضوع خواب :


پیراهن عروسی

 • پیراهن و لباس عروسی در عالم رویا نمادی از میزان مشارکت و علاقه شما به کارهای داوطلبانه و گروه های اجتماعی است. اگر در این گروه ها عملکرد خوبی داشته باشید، می توانید ترفیع مقام و پاداش نیز دریافت کنید. با بقیه اعضای گروه در تعامل باشید تا به موفقیت های بیشتری برسید.

جدیدترین مدل های لباس عروس شاین و شنی انواع طرح 99-2020


دیدن لکه روی لباس عروسی

 • اگر در خواب لکه ای روی لباس عروسی خود دیدید، این خواب نماد قطع شدن و خاتمه ارتباط با یکی از عزیزان شماست. علت این قطعی ارتباط درگیری ها و اختلافات شدید و مداوم است. اگر شما مقصر هستید و این فرد از جایگاه بالایی نزد شما برخوردار است، برای درست شدن اوضاع پیش قدم شوید.

روش شستن لباس عروس در خانه و نگهداری آن | هوم پلاس

پوشیدن و یا پرو لباس عروس

 • اگر در خواب خود را در حال انتخاب لباس عروس و آماده شدن برای عروسی دیدید، چنین خوابی نشان دهنده مضطرب بودن و استرس داشتن، درباره داستان ها و ماجراهایی در زندگی شخصی شماست. به همان اندازه که در خواب برای عروسی ذوق داشتید، در دنیای واقعی مضطرب و عصبی هستید.
 • بهتر است بیشتر کنار عزیزان خود باشید و با آنها صحبت کنید تا به آرامش برسید. فکر بیهوده را کنار بگذارید، و سعی کنید تا روح و زندگی خود را سروسامان ببخشید. وقتی دقیق ببینید متوجه می شوید که این همه استرس و عذاب واقعا بی اساس است.

هنگام پرو لباس عروس به این نکات دقت کنید

دوختن لباس عروس

 • اگر در خواب دیدید که در حال دوختن لباس عروسی بودید، چنین خوابی نشان می دهد که شما قصد دارید که نقشه ها و برنامه هایتان را قبل از زمان مقرر پیاده کنید. شما همیشه بدون فکر کاری را انجام می دهید و تمام برنامه و نقشه هایتان را برای همه بازگو می کنید.
 • اینگونه باعث ضرر به خودتان خواهید شد. بهتر است تا قبل از انجام طرح ها و برنامه ها با کسی در این باره حرف نزنید.

دوخت لباس عروس – queen

تماشا کردن عکس های عروسی

 • چنین خوابی از پیش آمدن مشکلات و موانع ناگهانی، در زمانی دور از انتظار خبر می دهد. شاید در زمانی که احساس می کنید بین شما و همسرتان همه چیز عالی پیش می رود، به یک باره تبدیل به مشاجره و دعوا شود.
 • شاید در ابتدا خیلی بزرگ و جدی نباشند، اگر بخواهید سر مسائل بیهوده و پیش پا افتاده بحث کنید، شرایط به کل تغییر خواهد کرد. در این بحث ها مراقب حرف هایی که از روی عصبانیت به زبان می آورید، باشید.

بهترین آتلیه عروس در قم | بهترین آتلیه عکاسی عروس و داماد در قم

دیدن حلقه ازدواج در دست دیگران

 • دیدن حقه نامزدی در دست دیگران نمادی از حیله و پاپوش است. اگر در ارتباطی هستید، متعهد و پای بند باشید. علاوه بر این می تواند یک خیانت از سمت شریک عاطفی¬تان باشد. این مسأله ناراحتی و اندوه زیادی را برای شما به همراه خواهد داشت.

راز انداختن حلقه ازدواج در انگشت چهارم دست چپ - میهن نوین

عروسی در مسجد

 • این خواب نماد مأیوس شدن و حالتی از افسردگی خواهد بود. این حالت روحی ممکن است برای مدت زمانی طول بکشد ولی در نهایت بیرون خواهید آمد.

تعبیر خواب عروسی در مسجد ؛ معنی دیدن عروسی در مسجد در خواب ما چیست - فال و خواب

برنامه ریزی برای ازدواج با فردی ناشناس

 • چنین رویایی به شما می گوید که باید بین زندگی و روحیه عاطفی¬تان با عصبانیت و پرخاشگر بودن خود یک تعادل و برابری را ایجاد کنید.

تعبیر خواب ازدواج دختر مجرد - ❤️ اسک 98

 تور لباس عروس

 •  دیدن تور لباس عروس در خواب، نشانه آن است که در زندگی خود تغییر و تحولی ایجاد خواهید کرد که باعث شادمانی اعضای خانواده شما خواهد شد.
 • اگر دختری خواب ببیند تور لباس عروسی را بر صورت خود انداخته است، نشانه آن است که به کاری مشغول خواهد شد که برایش منفعتی فراوان به همراه می‌آورد.
 • اگر دختری خواب ببیند تور لباس عروسی از روی صورتش کنار می‌رود یا بر زمین می‌افتد، نشانه آن است که متحمل رنج و اندوه خواهد گشت.

تور عروسی جادوی لباس عروس - استودیو لالیک - Lalique Studio

تعبیر خواب لباس عروس سیاه

 •  چنان چه دختر جوان و مجردی خواب ببیند لباس عروس مشکی به تن کرده است به علامت این است که بزودی یکی از دوستان نزدیکش ازدواج خواهد کرد و این خبر به گوشش خواهد رسید.

کالکشنی جذاب از مدل لباس عروس مشکی 2022 | ساعدنیوز

تعبیر خواب لباس عروس سیاه برای زن باردار

 • اگر زن بارداری خواب ببیند لباس عروسی با رنگ سیاه به تن کرده است و در حال رقص شادمانی و یا پایکوبی باشد به نشانه ی این است که زندگی این فرد دوباره خوش و خرم خواهد شد و اتفاقات تلخ و غم انگیز سال های پیش و یا خاطرات ناراحت کننده ای را که از گذشته داشته است از بین می روند.

تعبیر لباس عروس سیاه برای زن مطلقه

 • خیر است و به معنای از بین رفتن غم ها.

R e l a x - لباس عروسی سیاه چی نظر دارین زیباست #tag🧡... | Facebook

عروسی بدون وجود هیچ مهمانی

 • این خواب تفسیر خوبی نخواهد داشت. این خوب نشان می دهد که با اطرافیان نزدیک خود درگیر خواهید شد. به تعبیر دیگر نیز اشاره به پیامدهای بد و ناگوار، حتی خاتمه برخی از روابط دارد.

ازدواج به انگلیسی و اصطلاحات/ کلمات رایج پیرامون آن - چرب زبان

نقش مهم در عروسی کسی داشتن

 • این خواب نیکو و مبارک است. این خواب به شما از وارد شدن به یک رابطه عاشقانه با کسی که شما او را بسیار دوست دارید، نوید می دهد.

6 راهکار برای عروسی های کنسل شده در دوران کرونا | بزمینه

مانع شدن از عروسی

 • اگر در خواب دیدید که سعی داشتید مانع از ازدواج کسی شوید، این خواب به معنای این است که شخصی که بسیار به او اعتماد دارید، همین نظر را درباره شما ندارد. شاید این شخص بخواهد از این اعتماد سوء استفاده کند و تلافی چیزی را در آورد. به هرحال مراقب این افراد باشید.

تعبیر خواب عروسی و عزا همزمان ، و تبدیل شدن مراسم عروسی به عزا در خواب - فال و خواب

کیک عروسی

 • کیک عروسی همان طور که در واقعیت هم دوست داشتنی و خوشمزه است، در عالم رویا نیز تعبیرش شادی ها و چیزهای لذت بخش در زندگی شما خواهد بود. شما از زندگی خود بسیار راضی خواهید بود به طوری که خودتان انتظار چنین تغییراتی را نداشتید!

کیک عروسی | عروسی مارکت

تعبیر خواب بهم خوردن عروسی

 • برای تعبیر خواب به هم خوردن مراسم نامزدی و یا عقد بدون شک یک معنی مسلم وجود دارد و آن این است که شما کاری را در زندگیتان انجام داده اید که مدت هاست بخاطرش عذاب وجدان دارید.
 • در واقع دیدن خواب به هم پاشیدن مراسم های جشن و شادی بیانگر کارهای غلط و بیهوده ی ما در زندگی دنیاست،
 • اگر دیدی غریبه ها و یا کسانی که تو آن ها را نمیشناسی مراسم عقد کنان تو را بر هم میزنن دلالت بر این دارد که زن و مردی بخاطر اختلاف سلیقه و یا عدم تفاهم در زندگی زنانشویی در دادگاه برای گرفتن طلاق حاضر میشوند.
 • اگر دیدی میان جشن نامزدی تو دعوایی حسابی و پر صر و صدا بلند میشود به معنی شنیدن خبر ناگوار و یا شکست در برنامه ریزی های زندگی ات میباشد

به هم زدن نامزدی و عقد (میخوام نامزدیمو بهم بزنم چکار کنم؟) - همیار عشق

 • شخصی به نزد حضرت امام صادق (ع) رسید و به ایشان گفتند خواب دیدم که مراسم ازدواج من و همسرم برهم میریزد و بحث و مشاجره بین اقوام و فامیل ها من و همسرم سر میگیرد و بخاطر این اتفاق بسیار اندوهگین شدم این رویا چه نعبیری دارد؟
 • امام صادق (ع) پاسخ دادند به گذشته بازگرد تو کسی را از خود رنجاندی و از تو ناراحت است.
 • سعی کن از ایشان دلجویی نمایی،خب میتوان نتیجه گرفت خاطرات تلخ و یا اشتباه گذشته، بدی کردن در حق دیگران و یا آزار و اذیت دوستان اشنایان از معانی این خواب باشد
 • جابر مغربی درباره تعبیر خواب به هم خوردن و از هم پاشیدن مراسم عقد نوشته اند بیماری افسردگی بی اعتمادی و در بعضی موارد خیانت نتیجه و معنی چنین خوابی است.
 • اگر دیدی مراسم عقد یا نامزدی ات بیخود و بیجهت به هم میریزد با همسرت دچار اختلاف میشودی و کار به جاهای باریک میکشد.
 • اگر دیدی این بی نظمی و یا به هم خرودن با دلیل موجه بود دلالت بر جدایی طرفین از یکدیگر دارد

 

لباس عروس بزرگ و یا کوچک تر از سایز شما

 • اگر دیدید که هر لباسی می پوشیدید یا بسیار بزرگ و یا کوچک تر از سایز شما بود، این خواب می گوید که اگر اکنون در فکر ازدواج کردن هستید، کمی دست نگه دارید و بیشتر در این باره بیندیشید. ممکن است اگر دقیق تر تأمل کنید، بفهمید که برای تشکیل زندگی هنوز زود باشد.

مدل لباس عروس سایز بزرگ با طرح های بسیار شیک و جذاب - ترجمه علم - مجله خبری

عروسی شلوغ

 • عروسی شلوغ و پر از مهمان در خواب، این خواب به یک دوره خوب و رضایت بخش مالی اشاره می کند. به شما پیشنهاد شغل خوبی خواهد کرد و یا اینکه خودتان در فکر راه اندازی کسب و کاری باشید.

شغل تشریفات عروسی【0 تا 100 برگزارکنندگی عروسی 】

تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم

 • اگر خواب دیدید با همسر کنونی‌تان دوباره ازدواج می‌کنید، چنین خوابی نشانه‌ای عالی و حاکی از آن است که بین شما و همسرتان پیوند محکمی برقرار است.
 • این خواب ممکن است به مرحله‌ی جدیدی از زندگی‌تان اشاره داشته باشد. شاید به زودی صاحب فرزند شوید، خانه‌ی جدیدی بخرید یا …

عروسی‌؛ فرش قرمز کرونا دلتا - ایسنا

آواز در عروسی

 • اگر در خواب دیدید که در عروسی کسی مشغول آواز خواندن بودید، این خواب نشان دهنده مسائلی در مورد سلامتی و صحت جسمانی شماست.

دیدن آواز در خواب چه تعبیری دارد؟ /تعبیر خواب آواز | ساعدنیوز

رقص در عروسی

 • رقصیدن در عروسی کسی نماد یک رقیب است که اگر حواستان را جمع این شخص نکنید، شما را در برنامه خودتان شکست خواهد داد.

آموزش رقص عروس داماد / رقص تکی عروس

مهمان ناخواسته در عروسی

 • اگر در خواب دیدید که به طور ناخوانده و بدون دعوت به عروسی کسی رفتید، این خواب تعبیر خوبی ندارد. این خواب تعابیر منفی مثل مرگ، بیماری، حادثه و… را نشان می دهد.

رقص کرونا درتالار‌های عروسی تهران | خبرگزاری ایلنا

خواب عروسی دیگران را دیدن

 • اگر در خواب ببینید که در عروسی کسی به عنوان مهمان شرکت کرده اید، این خواب نشان دهنده آن است که فرصتی پیش روی شما است تا عضوی از یک رویداد یا دورهمی اجتماعی مهم باشید.
 • این رویداد به شما کمک می کند تا کسب و کار خودتان را راه اندازی کنید یا دوستان جدیدی پیدا کنید که در آینده به شما کمک می کنند.
 • اگر رویدادی شبیه به این را در پیش دارید، این فرصت را از دست ندهید و با حاضرین در این رویداد معاشرت کنید.
 • آن ها به شما در رسیدن به توانایی هایتان کمک خواهند کرد.

عروسک روسی - سلام شنبه شبتون بخیر🌿 دونفره ی عروس و... | Facebook

در مراسم عروسی کسی مهمان افتخاری و ویژه هستید

 •  این خواب نشان دهنده آن است که شما باید در انجام کاری به یکی از آشنایان خود کمکی برسانید.
 • این فرد به راهنمایی و مشورت با شما نیاز خواهد داشت و شما باید در شرایطی سخت در کنار او قرار بگیرید.
 • اگر او یکی از نزدیکان شما است، پس باید هرچه می توانید زمان بیشتری را به او اختصاص دهید و به او کمک کنید تا روی پاهای خودش بایستد.
 • شاید شما نیز در آینده نیازمند کمک او شوید.
 • اگر خواب شرکت در مراسم عروسی دوست نزدیک‌تان را دیدید چنین خوابی می‌تواند نشان از مکالمه‌ای داشته باشد که با این دوست درباره‌ی رفاقت‌تان در آینده‌ای نزدیک خواهید داشت.
 • ممکن است بر سر این بحث کنید که آیا رابطه‌ی دوستی‌تان به چیزی فراتر از دوستی تبدیل خواهد شد و آیا به رابطه‌ای عاشقانه منجر می‌شود یا نه.

راهنمای مفصل ساقدوش عروس + 38 مدل لباس ساقدوش عروس - بلاگ ودینگو

سیاه پوش بودن مهمان ها در عروسی

 • اگر در خواب جشن عروسی و نامزدی را دیدید که تمام مهمان ها در آن لباس مشکی پوشیده بودند، این خواب هم تعبیرش خوب نخواهد بود و نمادی از اتفاقات ناگوار در روزهای نزدیک است.

پوشیدن این لباس ها در مراسم عروسی ممنوع!

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۰/۰۹/۰۴
مجله امروز

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی