مجله خبری امروز

اسم دختر قرآنی با الف

زیباترین دختر جهان کیست؟ +عکس

 

الهه
پرستش کردن ؛ ماه نو، در اعتقادات قدیم نیمه خدایی که نماینده‌‌ی نوعی خاص بوده و به صورت زن ظاهر می شده است.

 

اعظم
بزرگ‌تر. بزرگوارتر. بزرگ ـ والا

 

آتنا
به معنای عطا کن به ما ، ببخش به ما، آتنا رب النوع یونانی مظهر اندیشه ، هنرها


اسماء
جمع اسم، نامها، انس گیرنده ، مانوس ، خو گیرنده ، همنشین نیکو

 

آنسه
مانوس، همنشین نیکو

 

اسنا

بانوی بزرگوار و بلند مرتبه

 

امانه

اطمینان و آرامش قلب ، دختری که وجودش مایه قوت قلب است

 

الحان

نوا های خوش ، نغمه های دلکش ، صدای موزون و خوش آیند

 

اسم قرآنی دختر با حرف ب


بشری

بشارت ، مژده ، از لقب های قرآن (بشارت برای مومنین)

 

بهجت
شادمان شدن . زیبایی . سرور، شادی .

 

بصیرا

دختر بینا و دانا

 

اسم دختر قرآنی با حرف ت


تالیا

تلاوت کننده قرآن

 

تبارک

مبارک شد ،از صفات خدا

 

ترنم

زمزه یک نغمه، آواز، نغمه

 

تسنیم

رودی در بهشت

 

تینا

در عربی (طین) به معنی گِل سرخ

 

اسم دختر قرآنی با حرف ث


ثنا

حمد، شکر، سپاس

 

ثمینا

گرانبها و ارزشمند (ترکیبی عربی -فارسی)

 

ثمین

گرانبها

 

اسم دختر قرآنی با حرف ح


حدیث
سخن؛ کلام. داستان؛ حکایت. نو؛ تازه؛ جدید. خبر

 

حانیه

یکی از القاب حضرت فاطمه زهرا(س)

 

حلما
دختر صبور و از صفات حضرت زینب است

 

حنانه

ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ، ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪﻩ

 

حسنی

نیکو،پسندیده

 

حورا

حور،حور بهشتی

 

حسیبا

پاک نژاد و پاکزاد ، دختر با اصل و نسب

 

حمراه

حوری لقا، در کمال زیبایی (سفید)

 

حوردیس

کسی که مانند حور زیباست

 

حلیه

زینت ،زیبا و خوش اندام، دیبای بهشتی

 

اسم دختر قرآنی با حرف خ


خضرا

سبز، تازه

 

اسم دختر قرانی با حرف د


دنیا
کیهان ؛ جهان ، گیتی . زندگانی حاضر؛ جهان

 

دینا

به معنی دین ، اسم خواهر حضرت یوسف

 

دعا

راز و نیاز و درخواست

 

درا (dorra)

مانند در، دختر زیبا و ارزشمند

 

اسم دختر قرآنی با حرف ر


راضیه

راضی. خوش و پسندیده.

 

راحله

بانوی مسافر

 

ردا

عقل و خرد

 

رانیا

قریب و نزدیک

 

راحیل

نام یک فرشته، به معنای بی گناه.  راحیل همسر دوم و محبوب یعقوب و مادر یوسف و بنیامین است. پسندیده ، خوش ، خشنود ؛ از القاب فاطمه زهرا(س)

 

رمانه

دختری که مانند انار لطیف است

 

ریحانه

گل خوشبو و معطر، نام مادر امام رضا،از القاب حضرت زهرا

 

رانیا

قریب و نزدیک


اسم دختر قرآنی با حرف س


ساهره
زمین و پهنۀ روز رستاخیز. زمین؛ روی زمین.

 

 سحر
نزدیک صبح؛ هنگام پیش از صبح؛ سپیده‌دم؛ پگاه.

 

سیما
روی؛ چهره؛ صورت. پیشانی. علامت؛ هیئت.

 

سلاله
نسل. فرزند. تداوم نسل

 

ساجده

دختر سجده کننده(عبادت کننده خدا)

 

سامیه

بانوی بلند مرتبه و از القاب حضرت زینب

 

سبا

انسان، شهری در یمن که بلقیس ملکه آنجا بوده

 

سدن (saden)

خدمتکارکعبه، پارچه ای که روی کعبه می کشند

 

سِلما

صلح، آشتی، زنِ صلح طلب، پاکی و پاکدامنی

 

سما

آسمان

 

سوده

دختر سبزه روی چشم مشکی ، خرده الماس و فلزات گرانبها

 

سندس (sandas)

پارچه ای ابریشمی و لطیف ، دختری که پوشاننده بهشتیان است

 

سمیه

دختر کوچک والا مقام، صدای خوش، آوازی که در آن خیر باشد، نام مادر عمار یاسر یکی از اصحاب پیامبر(ص)

 

اسم دختر قرآنی با حرف ش


شوکت
قوه و قدرت. جاه؛ مرتبه. بزرگواری. فر و شکوه

 

شمیس

خورشید کوچک

 

اسم دختر قرآنی با حرف ص


صبا

نسیم ملایمی که از طرف شمال شرق می وزد، پیام رسان میان عاشق و معشوق، نام یکی از شعب بیست و چهارگانه موسیقی قدیم

 

صونا

دوری از گناه ،خویشتنداری از گناه

 

صدیقه

بسیار راستگو و درستکار و از اسم ها و القاب حضرت فاطمه (س) و حضرت مریم (س)

 

اسم دختر قرآنی با حرف ط


طهورا

پاکیزه، پاک کننده ، از اسامی قرآنی

 

طاهره

زن پاک و مبرا از عیب، لقب فاطمه زهرا (ع) و لقب خدیجه همسر پیامبر (ص)

 

طلیعه

پدیدار گشتن، ظاهر شدن، پیشرو

 

طنان

پرطنین، بلند آوازه، مشهور

 

اسم دختر قرآنی با حرف ع

 

عذرا
بکر؛ دوشیزه. ویژگی سخنی که پیش از آن گفته نشده؛ سخن تازه‌آورده پیدا؛ آشکار. به‌ تنهایی؛ تنها.

 

عالیه
عالی – بلند مرتبه، عنوانی احترام آمیز برای بانوان

 

عسل

از اسامی قرآنی

 

عارفه

زن عالم و عارف

 

عطیه

هدیه عطا شده (از طرف خداوند)

 

اسم دختر قرآنی با حرف غ


غزاله

نوعی آهو بره ی ماده، چشمه ی آفتاب، آهو بره ماده

 

غانیه

دختر جوان پاکدامن

 

اسم دختر قرآنی با حرف ف


فرح
شاد شدن؛ شادمان شدن. شادمانی؛ سرور.

 

فردوس
باغ؛ بستان. بهشت. فردوس برین؛ بهشت.

 

فهیمه

فهیم و فهمیده

 

فائقه

پیروز شده

 

فارهه

دختر زیبا و با نمک

 

اسم دختر قرآنی با حرف ک


کوثر
این اسم دخترانه قرآنی معانی بسیار زیاد و زیبایی دارد. نهری در بهشت. هر چیز فراوان و متراکم. شخص بزرگ و پرخیر؛ بخشنده.

 

کبری
بزرگ ، کبیر ، بزرگتر ، لقب زینب کبری (س) دختر حضرت علی (ع)

 

اسم دختر قرآنی با حرف ل


لیلا

دختری که در شب متولد شده است بلند همچون شبو تارترین شب، سرخوشی از می، همسر پیامبر اسلام

 

اسم دختر قرانی با حرف م


مولود
زاییده‌ شده؛ فرزند.

 

مریم
گل سفید خوشبو و دارای عطر با دوام


مطهره
پاک ـ پاکیزه

 

مرضیه
پسندیده . کسی که خدا از او راضی باشد

 

میثاق
پیمان و عهد

 

مبینا
روشن و آشکار

 

محیا
حیات ، زندگی . زندگانی

 

منیر
روشن و روشن کننده .درخشان . نورانی

 

ماریه

زن سپید و درخشان، نام یکی از همسران پیامبر

 

مشکات

مکان نورانی – طاقی بلند که چراغ را در آن گذارند

 

متینا

دختر متین و باوقار

 

محیصا

رستگار شده ، پاک و آمرزیده

 

ملیحه

ملیح، زیبا و خوشایند، دارای ملاحت، با نمک؛ دوست داشتنی و مورد پسند

 

مهلا

آهسته، آرام

 

اسم دختر قرآنی با حرف ن


ندا
آواز؛ بانگ. خطاب آمدن. آواز دادن؛ آواز کردن.

 

نفیسه

گران بها، قیمتی؛ ارجمند و گرامی

 

نسیبه

دارای اصل و نسب؛ خویشاوند و نزدیک

 

نورا

درخشان ،تابان

 

نها

عقل و خرد

 

اسم دختر قرآنی با حرف و


وفا

وفادار بودن به عهد و پیمان

 

اسم دختر قرآنی با حرف ی


یاقوت

نوعی سنگ معدنی گران‌ بها به رنگ سرخ، زرد، کبود، سبز، یا سفید که نوع سرخ و شفاف آن بعد از الماس از بهترین احجار کریمه است.

 

یامین

اسم مادر حضرت یوسف،(مادر بنیامین)

 

یسنا

حمد و ستایش، نماز

 

 

اسم پسر قرآنی با الف

دانلود آهنگ پسر (مخصوص روز پسر مبارک) - هیتصدا


ایمان
اطمینان، اعتقاد، باور، عقیده، آنچه که فرد نسبت به آن باور و گرایش عمیق قلبی داشته باشد.

 

احسان

نیکی، نیکویی

 

امین

استوار، امانتدار، ثقه، درستکار، درست، درست کردار، صالح، لقب پیامبر گرانقدر اسلام که به آن شهرت داشت

 

اکبر

بزرگتر، بزرگترن،  مِهتر

 

ابراهیم

نام یکی از پیامبران الوالعزم الهی که خانه خدا را بنا کرد- چهاردهمین سورۀ قرآن کریم

 

ایوب

برگشت به سوی خدا، از انبیا مذکور در تورات و قرآن کریم، نام یکی از پیامبران الهی ـ صبر ایوب شهرت دارد

 

اسماعیل
اسماع در عربی و ایل همان الله در عربی است به معنی فارسی خدا شنید

 

الیاس
نام پیغمبری است مشهور برادر خضر است و همراه او آب حیات خو

 

اسحاق
نام یکی از پیامبران الهی

 

احد
از صفات خداوند به معنی یگانه ـ واحد ـ تک- فرد. یکی به خدائی. نامی از نامهای خدای تعالی . صفتی از صفات باری تعالی

 

 

اسم پسر قرآنی با ب


بِنیامین
پسر دست راست من، اسم پسر حضرت یعقوب (ع)

 

بشیر
بشارت دهنده ـ کسی که خبر شادی بدهد. مژده‌ دهنده؛ بشارت‌ دهنده. از القاب پیامبر اسلام

 

اسم پسر قرآنی با ت


توحید
یگانه دانستن خدا، اخلاصف بکتا پرستی

 

 

اسم پسر قرآنی با ج


جلال
صاحب بزرگی و عظمت،، بزرگی، جاه، جبروت، حشمت، شکوه، شوکت، عظمت، فر، فره، کبریا


جمال
خوب صورت و نیکو سیرت، زیبا بودن، نیکویی . زیبایی، خوبی صورت و سیرت

 

اسم پسر قرآنی با ح


حسان
نیکو ـ نیک، حسناء، در قرآن کریم دوبار به عنوان صفت برای ذکر زیبائی نعمت های بهشت به کار رفته است

 

حافظ
حفظ‌ کننده؛ نگه‌ دارنده؛ نگهبان؛ نگهدار ویژگی کسی که تمام یا بخشی از قرآن را حفظ است.

 

حسن
زیبایی، صباحت، وجاهت- خوبی، خوشی، نیکویی، نیکی. رونق، فروغ

 

حمید
ستایش کننده، ستوده- پسندیده. فرخنده، مبارک، میمون، نامی از نامهای خدای تعالی

 

حامد

به معنی سپاسگزار

 

اسم پسر قرآنی با د


داوود

نام یکی از پیامبران الهی-  داود پیغمبر، صاحب فصل الخطاب و پادشاه بنی اسرائیل و از انبیاء آن قوم

 

اسم پسر قرآنی با ر


رشید
صاحب عقل و خرد، رشد یافته، دارای رشد. رستگار؛ راه‌ راست‌ یافته. از نام‌ ها و صفات خداوند

 

رحمان
مهربان و بخشاینده، از نام‌ های خداوند،  بخشاینده

 

رحیم
بسیار مهربان، مهربانی، از نام‌ ها و صفات خداوند، بخشایشگر

 

رسول
فرستاده، کسی که رسالتی را بر عهده دارد.  فرستاده‌ شده از جانب خدا؛ پیغمبر، قاصد؛ پیک.

 

رووف
بسیار دلسوز، رئوف، مهربان و بسیار مهربان، مشفق

 


اسم پسر قرآنی با س


سینا
محل عبادت حضرت موسی (ع) ـ طور سینا

 

سعید
خوشبخت، سعادتمند، خوش اقبال، نیک اختر، نیک بخت، همایون، کنایه از فردی که به بخت و اقبال خوب و نیکو دست یافته است

 

سبحان
منزه، پاک، پاکیزه، به پاکی یاد کردن خداوند

 

سعید
خوشبخت، سعادتمند، خوش اقبال، نیک اختر، نیک بخت، کنایه از فردی که به بخت و اقبال خوب و نیکو دست یافته است

 

سلیمان
نام یکی از پیامبران الهی

 

 

اسم پسر قرآنی با ش


شهاب

شرر، شعله، ستاره، سنگ‌ های آسمانی، پدیده هوایی

 

شکور
بسیارسپاسگزار

 

شاکر
سپاس دارنده . سپاسگزار. شکرکننده . نیکی شناس . آنکه در مقابل احسان دیگری ثنا گوید

 

شاهد

گواه، ناظر، کسی که امری را به ‌چشم خود دیده باشد

 

اسم پسر قرآنی با ص


صالح
امین، اهل، باتقوا، بدیل، پارسا، پرهیزگار، خلف، شایسته، لایق، محسن، نیک، نیکوکار

 

صابر

صبور، شکیبا؛ از نامهای خداوند

 

اسم پسر قرآنی با ع


علی

بلند مرتبه ـ والا- علی بلند، بلند بر آمده، بلند قدر؛ بزرگ، شریف؛ توانا

 

عطاء
بخشش، موهبت، چیزی را یه دیگری بخشیدن و اعطا کردن

 

عرفان

معرفت، شناخت خداوند. یکی از مراحل سلوک

 

عباد

بندگان ، جمع عبد

 

عارف
دانا، آگاه، نام شاعر ایرانی قرن چهاردهم

 

اسم پسر قرآنی با ف


فواد
دل و قلب

 

اسم پسر قرآنی با م


محمد
پسندیده، ستایش شده

 

منصور
پیروز، نصرت‌ داده‌ شده؛ یاری‌ شده. پیروز، چیره، غالب، فاتح، فیروز، نصرت یافته، فیروزمند، مظفر

 

محمود
ستایش شده، ستوده، ممدوح

 

محراب
قبله، جایگاه امام در مسجد، صدر مجلس

 

متین
دارای متانت، سنگین و استوار

 

مجید

بزرگوار، تمجید شده

 

محسن
نیک ـ نیکو ـ نیکوکار

 

مهدی

هدایت شده، نام امام دوازدهم شیعیان

 

مهدیار

دوستِ مهدی (امام زمان (عج))

 

مالک
صاحب ـ دارنده، نام فرشته ای که موکل دوزخ است و بعضی گویند که دربان دوزخ است

 

 

اسم پسر قرآنی با ن


نصیر
یاری کننده، یاری دهنده، یاری گر، مددکار

 

اسم پسر قرآنی با و


وهاب
بخشنده، نیک بخشنده، سخی، گشاده دست، معطی، واهب

 

وحید
یگانه، بی نظیر

 

اسم پسر قرآنی با ه


هادی
هدایت کننده، پیر، دلیل، راهبر، راهنما، رهبر، مرشد، معلم

 

 

اسم پسر قرآنی با ی


یاسین

لقب پیامبر و اسم یکی از سوره های قرآن

 

یوسف
به معنی خواهد افزود، نام پیامبری از بنی اسرائیل

 

یونا
به معنی خداوند عطا می کند، نام دیگر حضرت یونس (ع)

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۰/۱۰/۰۴
مجله امروز

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی