مجله خبری امروز

اسم دخترانه برای دوقلو دختر

بهترین اسم های هم وزن برای دوقلو های دختر و پسر | آرسینه

اسم هایی که با هم هماهنگی دارند کنار هم قرار گرفته اند:

آتنا و آنیتا و آنا یا آنیتا و هانیتا
آتوسا و مهرسا
آذر و کوثر یا اسم آذر و آزیتا
آزیتا و آذین یا آزیتا و آتوسا
السا و آیسل یا السا و المیرا
الناز و الیکا و الهام
آمیتیس و آرتمیس و آرمیتا
آنوشا و پروشا و نیوشا
آنیسا و آیسان و مهسا یا مهسان
آوا و رزا و نوا و رها
آوا و ترانه یا ترنم
آوا و ندا
آیدا و آیسودا و یلداسوین
آیسان و آیسل
آیسن و اگرین
آیلین و آیگین
آدرینا و آرنیکا
آدرینا و آریانا
الناز و طناز و مهرناز و نیاز
باران و مهبان و مهسان و روژان و مژگان
بارانا و مینا
بهار و نگار
بهنوش و فرنوش و مهنوش
بیتا و آرمیتا
بیتا و یکتا
پارمیدا و پارمین
پارمیس و پردیس
پرستو و پریناز و پریسا
پرنیان و درنیان
پریا و پرنیا یا پرنیان
پگاه و نگاه یا پگاه و پریا
پونه و پگاه یا اسم پونه و پیمانه (به معنی جام شراب)

۲۷۰ اسم دوقلو دختر زیبا و خاص برای پدر و مادرهای سخت پسند | ستاره
تارا و سارا
ترانه و یگانه و مهرانه
ترلان و طناز
ترمه و نرمه
ترنم و ترانه
توکا و شوکا
تینا و مینا
ثمین و درین و سوین و نگین
ثنا و ثمین
چلیپا و چیلک
حورا و حسنا
حسنا و یسنا

مجموعه جذاب و دیدنی عکس بچه های دوقلو | ستاره
درسا و آتوسا
درسا و دل آسا و دلسا و دلارا و دلارام
درسا و پریسا و مهسا
دریا و مروارید
دلنیا و دل آسا
دنیا و درسا
دیانا و لیانا
روژان و موژان
روژان و روژینا
روشنک و ماهک یا روشنک و روژین
رومینا و روژینا
رونیکا و ملیکا
رها و ریما
زهره و زهرا

۲۷۰ اسم دوقلو دختر زیبا و خاص برای پدر و مادرهای سخت پسند | ستاره
سارا و آوا
سارینا و سارگل یا سارینا و سارا و مهرسا
سارینا و کیانا
سانا و مانا
سانای و سارای و ساینا و سارینا یا سابرینا
ساناز و گلناز یا ساناز و صنم و سانیا
سپیده و سپینود
ستایش و نیایش
سحر و ساغر یا سحر و سپیده
سمن و صدف یا سمن و سیمین
سوژین و روژین
سوفیا و ساینا
سوگل و سوگند
سها و مونا و رها
سیما و سیمین یا سیما و مینا
شادی و شیدا و شادن
شانلی و شایلین
شبنم و شقایق
شمیم و شبنم
شیوا و شیدا و شیما
صدف و ساحل
ضحی و سها
طنین و طناز یا طنین و نوا یا آوا
عسل و غزل
غزل و ترانه

اسم های زیبا برای *دو قلو ها*
کیانا و کیمیا
گلنوش و گلدونه
گیلدا و گیتا
لاله و لادن
لینا و نینا
مانیا و دالیا
مرجان و مرضیه
ملودی و ملینا یا اسم ملودی و ترانه یا آوا
مبینا و رومینا
مدیا و نادیا
ملینا و ملیسا و ملیکا
مونا و مانلی یا مونا و مانا
مهرسا و درسا
مهرسا و مهرنوش
مهسا و درسا
مهشید و مهشاد
مهنوش و گلنوش
مینا و ملینا یا مینا و وانیا
مینو و مینا

۲۷۰ اسم دوقلو دختر زیبا و خاص برای پدر و مادرهای سخت پسند | ستاره
نارگل و نازگل
نازیلا و نارملا
نگاه و نگار
نوا و نیلا
نورین و نورا
نوشین و شیرین یا نوشین و بهنوش
نیاز و راز
نیروانا و تانیا
نیکا و یکتا
نیلا و نیل
نیلا و نیکا
نیوشا و روشا
ویانا و وانیا
ویانا و ویونا
هاله و هلیا
هلن و الینا یا الیا
هلیا و پریا
هلیا و هانا
هنگامه و هلیانه و مهرانه
یاس و رز
یاسمن و سیمین

 

 

اسم پسرانه برای دوقلو پسر

احتمال دو قلو شدن فرزند به چه عواملی بستگی دارد؟


اسم هایی که با هم هماهنگی دارند کنار هم قرار گرفته اند: لازم به ذکر است این اسامی می تواند برای فرزند دوم پسر نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

آراد و آراز، آراد و آرسام، آراد و مهراد
آراز و اوکتای (اسم ترکی پسر)
آرتین و آرمین و آیدین و رامتین و آبتین و آروین
آرش و آرین
آرمان و آرمین
آرمین و آرین
آریا و آرتا
آریا و مهیار یا آریا و بردیا
آوش و کیارش
احسان و نیکان و عرفان
احمد و محمد
ارمیا و ایلیا
اشکان و ساسان یا اشکان و سامان
اشکان و ماهان
افشین و فرشید
الشن و الوین
امید و نوید
امیرمحمد و امیرحسین
ایلیا و شنتیا
ایمان و ایلیا
باراد و باربد
بهنام و بهنود
حمید و حامد
رهام و مهران
رادین و رادمهر
رادین و رادوین  یا رادین و راستین
رامتین و آبتین یا رامتین و متین
رایان و شایان یا رایان و سامان

دوقلو زایی چگونه اتفاق می افتد؟
سام و رهام
سامان و شایان یا سامان و نریمان
سامیار و رامیار و مهیار
سپهر و سهیل
سهند و سپند
سیاوش و کوروش یا سیاوش و کیارش
سینا و آریا
سینا و سروش
سینا و نیما
شایان و رادان یا اسم شایان و نریمان
شهرام و شهروز و شهریار و شهیاد
شهروز و شهریار
شهریار و مهریار
عرشیا و آرشام
عرشیا و بردیا
عرشیا و عرفان
عرفان و آرمان یا احسان
عرفان و عارف
علی و عماد
عماد و عرفان

اسم دوقلو پسر : ۴۷۰ اسم برتر و خاص برای دوقلوهای پسر
فربد و رامبد
فرزاد و فرزین یا فرزاد و فرشاد یا فرزاد و مهرزاد
فرشاد و فرشید
فرهاد و فرشاد
فرهاد و مهراد
فرهود و بهنود
فرید و فرهاد و فرزاد
کوروش و داریوش. از نام های باستانی ایرانی.
محمد علی و محمد مهدی
مسعود و محمود و مسعود
مهراد و باراد
مهران و سامان و کیوان
مهرسام و آرسام و آرشام
نیما و نریمان و نیکان
نوید و فرید و سعید و وحید و مجید
هیربد و رامبد و فربد و باربد

 

 

 

اسم های قشنگ دوقلو دختر و پسر

مجموعه ای از اسم دوقلو دختر و پسر


می توانید جدیدترین اسم دوقلو دختر و پسر را از بین اسم های زیر انتخاب کنید.

اسم دوقلو دختر و پسر با حرف آ

اَنوشا و اَرشیا

آلما و ایلیا

آوا و آریا

آسو و آریو

آدنیس و آدرین

آدرینا و ادیب

آریا و آریانا

آرشاویر و آرشین

آرسام و آرنیکا

آنا و آریا

الین و الوین

آناهید و آوید

الهام و احسان
اُلگا و الیا

آرنیکا و آرمیا

آرسام و آرشام

الیاس و الیس

آرمیس و آرسام

آرمانا و آرمین

اَنوشا و اَرشیا

اِلسانا و اِرمیا

اِلناز و ایلیا

اِلیکا و الیا

اِلینا و امیرسام

ایپک و امیرعلی

آتریسا و ایلیا

آترین و آرتین

آتنا و آتین

آتوسا و آتیلا

آدرینا و آدرین

آذین و آیدین

آراگل و آراد

آرالیا و آراز

آرالیا و ایلیا
آرشیدا و آرشام

آرمانا و آرمین

آرمیتا و آرتا

آرمیس و آرمین

آرمیس و آرسام

آرمینا و آروین

آروشا و ارشیا

آریسان و آرسام

آلما و ایلیا

آوین و آوید

آوینا و آوید

آیسان و آیدین

السا و ارسلان

آیسان و سینا

200 اسم دوقلوی دختر و پسر خاص و امروزی و منحصر به فرد

بنیتا و بِنیامین

بهدیس و بهداد

بهناز و بهنام

پاشا و پریا‌

پردیس و پدرام

پدرام و پونه

پرناز و پندار
پروا و پویا

پرهام و پرشان

پارسا و پریسا

تِلما و تیام

جانا و جاوید

حورا و دارا

حسین و حسنی

دنا و داوود

ریما و راما

رهام و روهام

رها و روهان

راشین و رامتین

زیبا و زانیار

سَروین و سورن

سما و سینا

ستایش و سیاوش

شادی و شهرام

صدف و صدرا

عسل و علی

عالیه و اعلا

ژست های زیبای عکاسی از نوزادان دوقلو در منزل - مجله چند ماهمه

کیانا و کیاشا

کاترین و کارن

کتی و کاوه

کیمیا و کیان

گندم و گیو

گلی و گشتاسب

فراز و فرانک 

فردین و فریماه 

لنا و لاوین

محنا و محمد

ماریا و مارتیا

مهزاد و مهرزاد

ماندانا و مانی

مهسا و مهرسام

مهران و مانا

مانیار و مانلی

مهرداد و مهرشید

نادر و نازی

نیاز و نوید

نورا و نیما

هاله و هومن

هنگامه و هادی

هلیا و هوتن

هانا و هرمز
هانا و هایا

هیلدا و هیراد

اسم دوقلو دختر و پسر خاص و امروزی
فرشید و گلشید

آرتا و تارا

پرهام  و  آرام
سروش و گلنوش

رامین و پارمین

تیام و صیام

امین و ثمین

پارلا و پرهام

بیتا و تکتا

اسرا و کسرا

حسین و هستی

پارمیس و آرتمیس

گلرخ شاهرخ

 مینا و نیما

پَرنیا و بردیا

پندار و جهانیار

تارا و طاها

آرام و هونام

آناهید و وحید

ثَمین و رادین

حنا و دانا

حورا و دارا

نگار و مَهیار

نیکا و یکتا

یکتا و کاوه

آرتین و تینا
لیلی و ایلی

ترنم و نریمان

نیوشا وشایان

سارا و مهرسام

ملیسا و سامان

 یسنا و سینا

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱/۰۱/۱۵
مجله امروز

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی